Med anledning av Jan-Öjvind Swahns bortgång

Blekingska nationen har idag nåtts av det tunga beskedet att vår hedersinspektor och hedersledamot Jan-Öjvind Swahn avlidit. Han var en nära vän till nationen som genom sitt långa och varma engagemang i både Blekingska nationen och Stiftelsen Herulero har haft stor betydelse för oss. Våra tankar går idag till hans anhöriga.