Valberedningens förslag till nationsmöte 7/4

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer väljs till kuratelsposter,  HT 2016-VT 2017

Qurator, 2 terminer                 Matilda Wennberg

I år står nationen för ett hinder som till och med utmanar kårobligatoriets påverkan i betydelseskala. Det är tydligt att den kommande Quratorn kommer få jobba aktivt med danstillståndet, en arbetsbörda som kan ta upp en stor del av arbetstiden. Men samtidigt är det viktigt att Quratorn förstår att vad som än händer så är hens plats att leda nationen. Här visar Matilda Wennberg stor förståelse i vikten av bra balans mellan danstillstånd och Quratorns vardagliga arbetsroll. Matilda har varit aktiv i nationen sedan våren 2014 och har hunnit med att sitta som novischtjänsteman, HH samt miljötjänsteman, utskott som har gett henne en bred inblick i hur nationen är uppbyggd och fungerar. Matilda har även varit aktiv i flera organisationer utanför Blekingska, så styrelsearbete är ingenting främmande för henne. Hon kommer inte vara rädd att få sin röst hörd, och låta Blekingska ta den plats vi förtjänar i kommande styrelsearbete såsom exempelvis vid KK. Internt yrkar Matilda för ett mer transparant kuratel, ett kuratel som tjänstemännen kan få ta en större del av. Här visar även Matilda att hon brinner för tjänstemannakåren. Hennes dröm är en fylld tjänstemannakår som hjälper varandra under stress och svåra tider. Matilda har visat att hon reflekterat över vad det innebär att vara Q, vilka problem både vi som nation och hon som Qurator kommer att stå inför, samt hur hon vill lösa dessa problem. Det är därför givet att vi som valberedning vill nominera Matilda som Qurator.

Källarmästare, 2 terminer                Elsa Brandt

Från Båstads glittrande stränder kommer Elsa Brandt. Sedan hon blev aktiv i nationen vårterminen 14 har Elsa hunnit med att sitta fyra terminer som köksmästare, något som känns naturligt då hon har ett stort intresse för matlagning och annan köksmagi. Under sin period som köksmästare har Elsa visat att hon har stor koll på hur köket fungerar samt har ett öga för planering och samarbetsförmåga. Hennes tid som tjänsteman har även visat att hon har stor förståelse för ledarskap. Källarmästarposten är något Elsa har varit sugen på enda sen hon gick med i nationen. Hon har varit aktiv under två stycken sittande källarmästare och har på så vis fått en stark inblick i vad som krävs. Under den senaste terminen har hon även gått bredvid nuvarande sittandes och har vid flera tillfällen hoppat in och täckt när det behövts. Det är med andra ord ingen tvekan om att Elsa innehar den kunskap som krävs för att klara av källarmästarens dagliga arbete. Hon har även flera bra förslag på hur man kan effektivisera posten. På extern effektivisering månar Elsa för en renare och mer städad nation och intern effektivisering menar Elsa att källarmästarposten kan planera sin arbetsbörda bättre för att få ett mindre stressigt schema. Under intervjun visade Elsa även stor förståelse för kuratelets byråkratiska arbetsuppgifter. Hon är redo att bemöta danstillståndet och arbeta med alla dess konsekvenser. Elsas dedikation och fallenhet för källarmästarens post gör det givet för valberedningen att nominera henne. Även fast hon inte har skägg.

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer väljs till poster, fyllnadsval VT 2016-HT 2016

Café Frasse, 1 termin                Olivia Deniczkiew

Olivia är 20 år gammal och kommer från Halmstad och är medlem i Blekingska Nationen sedan HT15. Olivia har jobbat några gånger på sonjas ölcafé och har ifrån det fått en lust att börja engagera sig i nationen.  Tidigare har hon ställt upp och hjälpt till på ett ideellt café i Halmstad och med den erfarenhet i ryggen är valberedningen säkra på Olivia kommer att göra ett utmärkt jobb med att sköta Frasses. Som vegan har hon dessutom idéer för hur matutbudet ska ske.  Vi i valberedningen ser alla fram emot att besöka Frasses med Olivia i spetsen.

Hovmästare, 2 terminer                Sara Thiringer

Sara är 23 år gammal och varit medlem i Blekingska Nationen sedan HT2015. Sara har varit mycket aktiv i olika föreningar och styrelser, bland annat rädda barnens ungdomförbund men känner sig nu att hon vill dra sitt strå i stacken och engagera sig i nationen. Sara har jobbat flera gånger på nationen varav 1 gång på hovmästareriet och har bra insyn i vad posten innebär. Vi i valberedningen tror Sara hade gjort ett utmärkt jobb som hovmästare, och kommer servera många tallrikar med lycka under sin period som hovmästare.

Onsdagspubstjänsteman, 2 terminer            Paulina Shcherbava

Palina studies the last semester of international human rights law. She was a tjänsteman at the pub during spring 2015 and now feels she has time to come back to the pub. She has ideas of how to keep the pub interesting and wants to continue with theme weeks. She has lots of energy and passion so we in the election committee believe she will be a great person for the pub.

Senior, 2 terminer                Anna Holmqvist

Anna är 21 år gammal och läser Islamologi och har varit aktiv på nationen en längre tid. Hon känner sig nu redo att ta sig an posten som senior. Med bred erfarenhet från ett flertal utskott och en tydlig vision om vilka punkter hon skulle vilja tackla i Seniorskollegiet tror valberedningen att har hon det som krävs för att föra nationen framåt  Bland annat tror hon på att öka handlingsutrymmet för de utskotten som är i behov av det och ge dem vad som krävs för att utvecklas i den riktning som utskotten själva vill. Hon är medveten om att danstillståndet kommer att bli en stor fråga, något som hon också är redo att ta sig an. Vi i valberedningen anser att Anna är en fullständigt rimlig kandidat.

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande poster vakantsätts

Novischtjänsteman             1 termin
Festmästare                 1 termin
Festmästare                1 termin    
Senior                2 terminer
Onsdagspuben              2 terminer
Onsdagspuben            2 terminer
Köksmästare                 2 terminer
Köksmästare                 2 terminer
Klubbmästare            2 terminer
Klubbmästare            1 termin
Klubbmästare            1 termin
Barchef                2 terminer
Café Sunday I’m in Love            2 terminer
Café Sunday I’m in Love             1 termin
Idrottstjänsteman            2 terminer    
Popcorntjänsteman            2 terminer

Per Sterzel, Valberedningens ordförande

Posterna tillsätts på lagtima nationsmöte den 7 April. Motförslag till dessa skall anslås senast fyra dagar innan mötet, den 3 april, på anslagstavlan utanför Blekingska nationens expedition. Dessa motförslag skall även lämnas till valberedningens ordförande Ordförande, ordförandes postadress, alternativt mailas till valberedningen@blekingska.se.