Utlysning av poster HT2016

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande kuratelsposter för HT2016 – VT2017:

 • Qurator 2 terminer
 • Källarmästare 2 terminer 

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för HT2016:

 • Novischtjänsteman 1 termin
 • Festmästare 1 termin
 • Festmästare 1 termin

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider. Nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se.

Sista nomineringsdag är 16 mars. Vid nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den nominerade. Intervjuer kommer att hållas 18 mars till 27 mars. Posterna tillsätts på lagtima Nationsmöte den 7 april.

Per Sterzel, Valberedningens Ordförande


Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för fyllnadsval VT2016 – HT2016

 • Senior 2 terminer
 • Senior 2 terminer
 • Onsdagspuben 2 terminer
 • Onsdagspuben 2 terminer
 • Onsdagspuben 2 terminer
 • Köksmästare 2 terminer
 • Köksmästare 2 terminer
 • Hovmästare 2 terminer
 • Klubbmästare 2 terminer
 • Klubbmästare 1 termin
 • Klubbmästare 1 termin
 • Barchef 2 terminer
 • Café Sunday I’m in Love 2 terminer
 • Café Sunday I’m in Love 1 termin
 • Café Frasse 1 termin
 • Idrottstjänsteman 2 terminer
 • Popcorntjänsteman 2 terminer