Nominations are out! See you at the nationmeeting, 7th of December 19.00

Blekingska nationens valberedning nominerar till nationsmötet den 7 december 2017

Förslag för ordinarie val på 2 terminer gäller mandat som löper från 1 januari 2018 till 31 december 2018. Ordinarie val på 1 termin löper från 1 januari 2018 till 30 juni 2018.

Förslag för fyllnadsval på 2 terminer gäller mandat som löper från valdagen till 30 juni 2018.

Ordinarie val

Kristofer Rolf Söderström

Proqurator, 2 terminer

Kristofer is a 29 year old product of a Swedish father and a Mexican mother. He is born and raised in Cancún, Mexico, but have spent his last three years in Lund. Kristofer became a member of Blekingska in 2015 and is a familiar face to most people that have visited Blekingska in the last couple of years. He has not held any position of trust at the nation, but has been an active worker, mainly for 6M and Sonjas ölcafé.

Kristofer has studied and worked in several different fields, but his main focus and interest lays within economics. He holds a bachelor degree in economics from the university of Mexico City. Among other things he has also spent one year studying finance, one year studying marketing, have participated in a one year pre incubation programme for upcoming small businesses and have completed a masters programme of economics of innovation at Lund University. Most of Kristofer’s earlier working experience hails from statistical analysis, financial analysis and translation of documents from English-Spanish, Spanish-English.  At the moment Kristofer spends most of his time working at a taco restaurant in Lund where he, among other things, is responsible for introducing new employees to the daily tasks.

Kristofer has a humble view on leadership. He accentuates that there is never just one correct way of doing things. The best solutions comes from discussions where there is room for different opinions and it is possible to expand and challenge existing points of views. He finds it fulfilling to work towards a common goal and, if elected, he is looking forward to implementing some of his ideas such as making the website more accessible to international students and bridging the gap between becoming a member and becoming active. On a deeper level he wants to further define what an “active member” entails, and explore what it is that drives people to work and become active. The long term goal of the nation is to battle the economical difficulties of the day to day activities to make sure that the nation can live long and prosper.

Although Kristofer has not held any position of trust at Blekingska, both the election committee and Kristofer himself firmly believe that his extensive real life experience working with economics within different industries will give him a unique advantage as a PQ. The election committee hope to see Kristofer as Blekingska Nation’s Proqurator in the year of 2018. ¡Viva Kristofer!

Josefin Davidsson

Senior, 2 terminer

Josefin har en lång historia av engagemang på nationen, men än är hon inte klar. Efter sitt år som proqurator vill hon axla posten som senior. Med sitt år som quratelare i ryggen tar hon med sig värdefull erfarenhet samt bra och aktuell insyn i nationen. Hon vill även fortsätta sitt arbete i seniors och slutföra det hon påbörjat. Vi i valberedningen tror att Josefin kommer göra ett utmärkt jobb i seniors och ser fram emot att få fortsätta se henne på nationen!       

Aron Ekelin

Senior, 2 terminer

Aron har efter sitt år som notarie inte fått nog av sitt engagemang här på nationen. Han vill nu ta klivet att bli senior, och tror att han kommer kunna bidra med en aktuell och relevant insyn i hur nationen ser ut i dagsläget. Han vill fortsätta med det han påbörjade under det gångna året och har många idéer på saker han vill starta upp samt saker han vill förbättra och utveckla inom och med seniors. Vi i valberedningen hoppas att se Aron mer än bara bakom och lite ovanför tangentbordet i seniors!

Eric Hertz

Ölcafetjänsteman, 2 terminer

Eric is a half Swedish/Irish guy who studies a bachelor in development studies. With a big interest in cooking and trying new and different cuisines we think Eric would be a nice addition to Sonjas. He would keep the standard high. He likes beer a lot and wants to learn more about the beer culture at Blekingska. He sees himself as a good leader with good communication skills, and likes it when everybody’s reaching for the same goal. Since he came to Blekingska he has learnt a lot about vegetarian food and feel comfortable with it. We in the election committee think that our hertz will beat for his food on fridays!

Elisabeth “Kotten” Fjellander

Karnevalsamiral, 2 terminer

Kotten har varit medlem i Blekingska Nationen sedan HT16. Under sin tid som aktiv har Kotten varit pubtjänsteman, novischtjänsteman samt marskalk på två stycken Höstblot. Till vardags studerar Kotten nationalekonomi. Engagemanget på nationen är hennes huvudsakliga fritidssyssla och hon vill fortsätta att vara aktiv. Kotten ser sig själv som en strukturerad person som tycker om att skriva listor och diskutera saker. Valberedningen känner sig trygga i se Kotten representera Blekingska nationen under Lundakarnevalen år 2018 och är säkra på att hon kommer att bidra till att vi alla får ett fantastiskt karnevalsår!

Axel Emilsson

Köksmästare, 2 terminer

Den unge göteborgaren Axel kom till Lund hösten 2015 och gick med i Blekingskas favorit hat-kärleks nation SSK. Nu, två år senare, hittade han hem och skrev in sig på Blekingska nu i höstas. Under sin tid på SSK hann han med att vara både köksmästare och lunchförman, och han känner att det har gett honom en bra grund för att axla ansvaret som köksmästare här på nationen. Axel anser att han jobbar bra under stress och press och ser fram emot att jobba med den sittande köksmästaren. Vi i valberedningen tror att Axel kommer göra ett väl utfört arbete och ser fram emot att avnjuta hans mat här på nationen!

Johannes Gränne

Barchef, 2 terminer

Johannes Gränne är en 20-årig filosofistudent som påbörjade sina studier nu i höstas och valde rätt att skriva in sig här på Blekingska. Han har varit en trogen jobbare under terminen och känner sig nu manad att axla ett större ansvar. Han har erfarenhet av ledarskapspositioner innan, och ska till sommaren medverka som ledare på ett internationellt läger. Han har ett intresse för dryckeskultur, speciellt har han ett intresse för whiskey. Johannes säger att han fungerar som bäst under stress, vilket gör honom given bakom baren! Vi i valberedningen ser fram emot whiskyfyllda kvällar när Johannes står bakom baren!

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer får fortsatt förtroende VT18 - HT18

Alexandra Högborg - Klubbmästare

Alice Kindborg Elofsson - PR-tjänsteman

Elsa Sjöblad - Barchef

Eric Sarkar - Redaktör

Morgan Kringstad - DJ

Valberedningen lägger inte fram några förslag för följande vakanta poster. Blekingska nationens valberedning uppmanar därför nationsmedlemmarna att motkandidera i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs senast den 3 december genom ett meddelande på nationens anslagstavla samt till valberedningen på valberedningen@blekingska.se, alternativt ordförandens brevlåda på Måsvägen 13B.

Följande kuratelsposter utlyses för fyllnadsval

Proqurator Social, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

AFÖS-representant, 2 terminer

AFÖS-suppleant, 1 termin

Barchef, 1 termin

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 1 termin

Fanbärare, 2 terminer

Hovmästare, 2 terminer

Hyresgästernas representant, 3 terminer

Idrottstjänsteman, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer (3 poster)

Köksmästare, 2 terminer

Pubtjänsteman, 2 terminer (3 poster)

Pubtjänsteman, 1 termin

Revisor, 2 terminer (2 poster)

Senior, 2 terminer (2 poster)

Sångtjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 1 termin

Vaktchef, 2 teminer (2 poster)