Valberedningen utlyser poster för kommande termin!

För kommande termin utlyser en hel del roliga poster! Nominera! Kandidera! 

Följande quratelsposter utlyses

Proqurator, 2 terminer

Proqurator Social, 2 terminer

Följande poster utlyses för ordinarie val

AFÖS-representant, 2 terminer

AFÖS-suppleant, 1 termin

Barchef, 2 terminer (2 poster)

Barchef, 1 termin

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 1 termin

DJ-tjänsteman, 2 terminer

Fanbärare, 2 terminer

Hovmästare, 2 terminer

Hyresgästernas representant, 3 terminer

Idrottstjänsteman, 2 terminer

Karnevalsamiral, 1 termin

Klubbmästare, 2 terminer (3 poster)

Köksmästare, 2 terminer (2 poster)

PR-tjänsteman, 2 terminer

Pubtjänsteman, 2 terminer (3 poster)

Pubtjänsteman, 1 termin

Redaktör, 2 terminer

Revisor, 2 terminer (2 poster)

Senior, 2 terminer (3 poster)

Sångtjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 1 termin

Vaktchef, 2 teminer (2 poster)

Ölcafetjänsteman, 2 terminer

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag är 20 november 2017. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Intervjuer kommer att hållas företrädesvis 21 - 26 november 2017.

Posterna tillsätts på lagtima nationsmöte torsdagen den 7 december 2017. Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast den 3 december. Förslag till motkandidat kan även lämnas i valberedningens ordförandes brevlåda på Måsvägen 13B.