Utlysning av valberedningspost


Härmed utlyses 3 poster till Blekingska nationens valberedning. Mandatperioderna för posterna är HT17-VT18 (2) samt VT18 (1) Valberedningen är ett beredande organ som arbetar för nationsmötet och består av fem valda ledamöter. Valberedningen upprättar förslag till samtliga val utom val av inspektor, proinspektor, hedersledamot, husförman, ledamot i Stiftelsen Herulero och valberedning. Valberedningen valbereder ej sig själv.

Intresseanmälan skall vara Quratorn (q@blekingska.se) tillhanda senast lördag den 7 maj kl. 23.59.


Filippa Wieselgren
Qurator