Utlysning till poster för HT17 - VT18

Följande poster utlyses för ordinarie val

AFÖS-representant, 2 terminer (2 poster)

AFÖS-suppleant, 1 termin (2 poster)

Barmästare, 2 terminer

Barmästare, 1 terminer

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 1 termin

Cafétjänsteman, 2 terminer (2 poster)

DJ-tjänsteman, 2 terminer

Fanbärare, 2 terminer

Fanbärare, 1 termin

Festmästare, 1 termin (2 poster)

Hovmästare, 2 terminer

Idrottstjänsteman, 2 termin

Karnevalsamiral, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer (3 poster)

Klubbmästare, 1 termin (2 poster)

Köksmästare, 2 terminer (2 poster)

Köksmästare, 1 termin

Körtjänsteman, 1 termin

Novischamiral, 2 terminer

PR-tjänsteman, 2 terminer

Pubmästare, 2 terminer (3 poster)

Pubmästare, 1 termin (2 poster)

Redaktör, 2 terminer

Redaktör, 1 termin

Senior, 2 terminer (4 poster)

Tekniktjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Vaktchef, 2 terminer

Ölcafétjänsteman, 2 terminer

Ölcafétjänsteman, 1 termin


 

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag 24 april. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Intervjuer kommer att hållas företrädesvis 26-30 april.

Posterna tillsätts på lagtima nationsmöte torsdagen den 11 maj. Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast den 7 maj. Förslag till motkandidat kan även lämnas i valberedningens ordförandes brevlåda på Måsvägen 13B.

Linnéa Härder, Valberedningens ordförande