Förslag till nationsmötet 11/5

Simon Lundström

Köksmästare, 2 terminer

Simon har varit medlem och aktiv sedan hösten 2016. Med ett brinnande intresse för mat vill han nu ta ett steg in i sittningsköket för att hålla Blekingskas goda rykte uppe. Att få experimentera och hålla ett högt tempo tycker Simon är det roligaste med matlagning vilket är därför han söker sig till utskottet. Simon är en lugn och stresstålig person som anser att mat måste ta den tid den behöver. Att ha en god och nära relation till övriga i sexmästeriet ser han som ett vinnande koncept för att kunna leverera de bästa sittningarna. Vi i valberedningen tror att Simon kommer bli ett starkt tillskott i sexmästeriet och vill gärna smaka på hans trerätters i framtiden!  

Nick Surber

Vakt, 2 terminer    

Nick is a person who comes with lots of experience. He’s been working as a forest ranger where he needed to deal with people in many different situations. He enjoys to help out at the nation and after being entrevärd a couple of times, he now feels that he would be well suited for the position as vakttjänsteman. With experience from working in bars he feels comfortable in handling drunk people.

The election committee are sure that we are going to feel very safe at the club with Nick as a vakt.

Filippa Wieselgren

Senior, 2 terminer

Filippa sitter nu som nationens Qurator och känner att hon till hösten inte riktigt är klar än. Hon vill fortsätta jobba på det som hon påbörjat under det gångna året och vill förvalta det. Efter fem år i Lund har Filippa fått bra koll på studentlivet. Hon har sett studentlivet från flera olika håll vilket ger henne en stor bredd som i sin tur kan ge henne många viktiga och bra infallsvinklar. Hon ser förbättringsmöjligheter i seniorskollegiet och vill vara med och bidrar till förändringar. Vi i valberedningen ser fram emot att få se Filippa fortsätta sitt jobb i seniorskollegiet.   

Fanny Stewenhag

AFÖS-suppelant, 2 terminer

Att ha en god relation till Akademiska Föreningen anser Fanny är viktigt. Som Qurator electa kommer det vara bra att ha koll på vad som händer hos AF samt att det är viktigt att kunna påverka frågor som berör nationen i större sammanhang. Vi i valberedningen tror att Fanny kommer förvalta posten väl.

Ossian Contassot
Redaktör, 2 terminer

Ossian har varit medlem i blekingska sedan hösten 2016. Ossian känner sig relativt nyinflyttad till Lund men anser sig ha hittat rätt i Blekingska. Han har tidigare skrivit för tidningen men vill nu ta steget till att bli redaktör. Han har tidigare erfarenheter av att skriva recensioner men han tycker om att skriva alla sorters texter. Ossian tycker att tidningen är ett bra medium att uttrycka nationens identitet genom och att få nationens medlemmar att komma till tals. Genom ett öppet och inkludernade tillvägangångsätt vill Ossian få fler medlemmar att skriva för tidningen och att bidra till den goda blekingska andan.

 

Vi i valberedningen tror att Ossian kommer att bli en bra redaktör och ett prima tillskott till tjänstemannakåren.

Melina Pettersson

Hovmästare, 2 terminer.

Melina är 21 år gammal och har varit inskriven och aktiv i Blekingska sedan höstterminen 2016. Melina har varit pubtjänsteman i två terminer men vill nu ta steget vidare till fredagar och hovmästeriet. Under hennes tid som pubtjänsteman har hon blivit van vid att hantera både mat, stress och servering. Hon har varit en lugn och trygg punkt för sina jobbare och tycker det är roligt att ta ansvar och hon har inga problem med att ta en ledande roll i arbetet.

Vi i valberedningen tror att Melina skulle passa perfekt som hovmästare och som en del utav sexmästeriet!

Joseph Goss

Senior, 2 terminer

Joseph är 21 år gammal och har varit medlem i Blekingska sedan höstterminen 2014. Joseph har under sin tid på Blekingska varit mycket aktiv och har bland annat varit klubbtjänsteman, novishamiral och PQ. Med sina erfarenheter från nationslivet, och som PQ i synnerhet, tror Joseph att han skulle kunna bidra till nationen allra bäst genom att vara en del utav seniors. Joseph tycker att det sker mycket spännande saker på nation just nu och vill vara en del utav detta.

Vi i valberedning tror att Joseph med sina värdefulla erfarenheter hade varit ett perfekt tillskott till seniors!

 

AFÖS-representant, 2 terminer

Joseph anser att det finns potential till förbättringar i hur Blekingska använder sin plats i akademiska föreningen. Han tycker att det är viktigt att vi blir mer aktiva och använder vår plats till att påverka beslut i nationens fördel.

Vi i valberedningen tror att Joseph hade varit en bra representant för Blekingska i akademiska föreningen.  

 

Fanbärare, 1 termin

Jospeh ser fanbärarposten som ett viktigt uppdrag där man representerar nationen i prestigefyllda sammanhang. Att vara en representant och ett ansikte utåt för nationen är något som Joseph gärna tar sig an och med sin breda erfarenhet utav nationslivet anser vi i valberedningen att Joseph hade varit en bra fanbärare.

 

Katarzyna Ornowska

Cafétjänsteman, 2 terminer

21 år gammal och studerar PPE. Kat har varit jobbare länge, hon har mest jobbat för Onsdagspuben men har också jobbat på Frasses och sittningen. Kat tycker att i ledarrollen är det viktig med kommunikation så inga missförstånd kan uppstå. Kat vill jobba mer med Frasses marknadsföring så att fler kan besöka.Samt att fortsätta jobbet med ett helt veganskt café. Kat gillade konceptet med filmvisningar under caféet. Hon skulle vilja utforska möjligheter att ha flera temakvällar på Frasses. Kat brinner för samhällsfågor och älskar filosofi, hon har många tankar och idéer för Frasses. Hon hade tyckt det var kul med en Filosofi-kväll på vårt pluggcafet. Vi i valberedningen tror att Kat kommer bli en bra tillskott till i tjänstemannakåren och för caféutskottet!

Jennifer Kyllergård

Fanbärare, 2 terminer

Jennifer har varit inskriven på nationen nu under 9 terminer. Hon är intresserad och tycker att det är roligt med traditionerna kring universitet. Hon skulle se fram emot att få representera nationen i olika sammanhang och ser det som en ära. Under intervjun lärde hon sig skillnaden på högtidsdräkt och akademisk högtidsdräkt och är nu väl införstådd och förberedd. Valberedningen är överens om att hon skulle kunna bära Blekingskas fanan jättebra!  

Ted Sörensen

Novischamiral 2 terminer

Ted Sörensen är en 21 år gammal genusstudent som har varit inskriven på nationen sedan höstterminen 2015. Han har tidigare suttit som tisdags-cafe-tjänsteman samt varit fadder två gånger. Ted säger att det är inget problem att tala inför folk och att en bra ledare ska kunna vara auktoritär men samtidig lyhörd och öppen för förslag samt vara en person som andra känner att de kan prata med. På intervjun diskuterade valberedningen med Ted om hur vi ska få fler att skriva in sig. Ted säger att fadderteamet är viktigt och att om fadderutskottet har roligt i sig, om faddarna har det kul, så smittar det av sig på novischerna. Ted anser att god planering är viktigt och han känner sig själv trygg när saker är planerat. Ted har bra förslag för aktiviteter för novischperioden och tycker att det vore roligt med bl.a en tv-spelsturnering. Valberedningen tycker att Ted skulle göra bra jobb med sittande Novischamiral och att hans energi samt erfarenhet från tidigare skulle locka nytt blod till nationen hösten 17!

Elsa Sjöblad

Festmästare, 1 termin

Elsa Sjöblad är en 21 år gammal student som pluggar japanska men ska börja läkarprogrammet till hösten. Elsa sitter som barchef  och tandem-amiral samt har varit fadder nu under vårterminen. Som barchef har hon lärt sig bli bekväm i en ledarroll. Hon säger att hon inte har problem med att prata inför en större grupp, och att en bra ledare behöver anpassa sig till situationen. Det går inte att bara köra sitt eget race, utan en måste försöka få gruppen med sig. Hon har varit på några baler innan, samt jobbat på Wermlands bal, men hon har inte varit på Höstblotet. Elsa anser att hon är bra på att planera saker och att hon har bra framförhållning. Elsa har en viss erfarenhet utav att jobba efter en budget men hon ser gärna att hon får dela festmästeriet med någon som har varit på höstblotet tidigare. Elsa ser det inte som "sin" bal och är medveten om att det inte kommer bli exakt som hon vill ha detta. Elsa har förståelse för studentikosa traditioner och därför tror vi valberedningen att Elsa Sjöblad skulle göra ett bra jobb som festmästare för Höstblotet 2017.

 

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer får fortsatt förtroende HT17-VT18

Oscar Gruvberger - Bandbokare

Olivia Denkiewicz - Cafétjänsteman

Gabriel Sturk - PR-tjänsteman

Lehman Benson - Senior

/ Linnéa Härder, Valberedningens ordförande