Utlysning av poster HT 2016 – VT 2017

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för HT 2016-VT 2017 

Senior                                                                             2 terminer
Senior                                                                             2 terminer
Senior                                                                             2 terminer
AFÖS-representant                                                          2 terminer
AFÖS-representant                                                          1 termin
AFÖS-suppleant                                                               2 terminer
AFÖS-suppleant                                                               2 terminer
Hyresgästernas representant                                              4 terminer
Onsdagspuben                                                                 2 terminer
Onsdagspuben                                                                 2 terminer
Onsdagspuben                                                                 2 terminer
Onsdagspuben                                                                 1 termin
Onsdagspuben                                                                 1 termin
Onsdagspuben                                                                 1 termin
Sonjas ölcafé                                                                   2 terminer
Novischtjänsteman                                                           2 terminer
Köksmästare                                                                    2 terminer
Köksmästare                                                                    1 termin
Köksmästare                                                                    1 termin
Hovmästare                                                                      2 terminer
Festmästare                                                                      1 termin
Festmästare                                                                      1 termin
Herulens Härold                                                              2 terminer
Radio Blekingska                                                             2 terminer
Radio Blekingska                                                             1 termin
Klubbmästare                                                                2 terminer
Klubbmästare                                                                2 terminer
Klubbmästare                                                                2 terminer
Klubbmästare                                                                1 termin
Barchef                                                                           2 terminer
Barchef                                                                           1 termin
Barchef                                                                           1 termin
Bandbokare                                                                     2 terminer
Café Sunday I’m in Love                                                   2 terminer
Café Sunday I’m in Love                                                   1 termin
Café Frasse                                                                      2 terminer
Café Frasse                                                                      2 terminer
IT-tjänsteman                                                                   2 terminer
Idrottstjänsteman                                                             1 termin
PR-tjänsteman                                                                2 terminer
Körtjänsteman                                                                 2 terminer
Miljötjänsteman                                                               2 terminer
Vaktchef                                                                         2 terminer
Popcorntjänsteman                                                          2 terminer 

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.seSista nomineringsdag 28 april. Vid nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den nominerade. Intervjuer kommer att hållas 29 april till 2 maj.

Posterna tillsätts på lagtima Nationsmöte den 12 maj.

Per Sterzel, Valberedningens Ordförande